Alþjóðasvið

Lögmannastofan hefur yfir að ráða lögmönnum með reynslu af alþjóðlegum viðskipta- og samningarétti sem hefur nýst viðskiptavinum stofunnar við úrlausn mála þar sem sérstaklega reynir á þekkingu á evrópskri löggjöf. Íslenska lögfræðistofan er aðili að Council of Bars and Laws Societies of Europe, CCBE.

Þjónusta stofunnar felst einkum í lögfræðilegri ráðgjöf varðandi réttarreglur EES-samningsins og hver sé réttarstaða einstaklinga og lögaðila sem hafa búsetu eða starfsstöð í ríkjum á evrópska efnahagssvæðinu. Einkum reynir á reglur á þessu sviði í málum sem varða samkeppnismál og samrunareglur, opinber útboð og milliríkjaviðskipti. Í ljósi þess að stór hluti íslenskar löggjafar er reistur á Evrópulöggjöf er mikilvægt að viðskiptavinum stofunnar, sem stunda viðskipti á evrópska efnahagssvæðinu, sé veitt ráðgjöf á grundvelli túlkunar á regluverki Evrópusambandsins.

Lögmenn stofunnar veita einnig lögfræðilega ráðgjöf vegna fjárfestinga einkaaðila og stofnsetningar á evrópska efnahagssvæðinu.

Lögmenn stofunnar aðstoða jafnframt erlenda aðila við úrlausn mála hérlendis, þ.m.t. við rekstur dómsmála og álitsgerðir.

Lögmenn stofunnar veita nánari upplýsingar um ráðgjöf og þjónustu sem heyrir undir alþjóðasvið.